HAIR TREATMENT PRICES

 

TIGI Express Booster                     €15

 

TIGI Conditioning Treatment        €25

 

TIGI SOS Intense Treatment         €30

 

TIGI  Double Treatment                  €50